دو مقایسه

۳۰دی

دو مقایسه جالب درباره کیف ضدگلوله روحانی در اهواز+عکس

محمود احمدی نژاد در مرز فلسطین اشغالی و چند کیلومتری اسرائیل! بیرون از شیشه ضد گلوله.