دو مجروح

۲۹تیر

۲ مجروح براثر آتش سوزی در پمپ بنزین

رحیمی عنبران:آتش سوزی در یک پمپ بنزین مشهد، دو مجروح به جا گذاشت.