دو فرزندی

۲۳بهمن
هشدار نسبت به پدیده ۲ فرزندی در خانواده ها/ لزوم اتخاذ تدابیر تشویقی برای افزایش جمعیت کشور

هشدار نسبت به پدیده ۲ فرزندی در خانواده ها/ لزوم اتخاذ تدابیر تشویقی برای افزایش جمعیت کشور

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اینکه مدیریت جمعیت متولی ندارد نسبت به کاهش سریع جمعیت جوان در کشور هشدار داد.