دو عضو شورا

۱۰آذر
تخلف ۱۸۰ هکتاری وزارت کشور مهمتر است یا پیگیری شایعات

تخلف ۱۸۰ هکتاری وزارت کشور مهمتر است یا پیگیری شایعات

فرماندار شهرستان دماوند انحلال شورای شهر آبعلی را شایعه خواند و از تخلف دو عضو شورا در حالی خبر داد که صحبتی از تخلف ۱۸۰ هکتاری وزارت کشور به میان نیاورد.