دو طرف در مذاکرات

۰۳آذر
اشتون: بین دو طرف در مذاکرات احترام متقابل وجود داشت

اشتون: بین دو طرف در مذاکرات احترام متقابل وجود داشت

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای گفت که چون بین دو طرف احترام متقابل وجود داشت توافق هسته‌ای حاصل شد.