دو شکست پیاپی

۱۹اردیبهشت
دو شکست پیاپی در روز سوم پیاپی فیروزجا در مسابقات جام ملت های شطرنج

دو شکست پیاپی در روز سوم پیاپی فیروزجا در مسابقات جام ملت های شطرنج

دور دوم درحالی آغاز شد که تیم منتخب جهان مقابل تیم صدرنشین این رقابتها قرار گرفت. فیروزجا در این دور با شطرنج باز چینی با ریتینگ ۲۷۵۲ به رقابت پرداخت که در آخر این شطرنج باز چینی بود که موفق شد فیروزجا را شکست دهد.