دو شرور

۰۸دی
دو شرور توسط نیروهای بسیج در چهاردانگه دستگیر شدند

دو شرور توسط نیروهای بسیج در چهاردانگه دستگیر شدند

نیروهای مخلص بسیجی شب گذشته در چهاردانگه تهران موفق به دستگیری ۲ تن از اشرار این محله شدند.