دو شاعر جوان بازداشت شدند

۰۵دی
دو شاعر جوان بازداشت شدند

دو شاعر جوان بازداشت شدند

فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو تن از غزلسرایان پست‌مدرن امروز بازداشت شدند.