دو رگ گیری

۲۱اسفند
افزایش ۸۰۰ رقم گل داودی از سوی محققان

افزایش ۸۰۰ رقم گل داودی از سوی محققان

محققان پژوهشکده گل و گیاهان محلات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از روش “دو رگ‌گیری” موفق به افزایش تنوع گونه خاصی از گل داوودی به ۸۰۰ رقم جدید شدند که گامی در جهت کسب جایگاه در بازار گل جهان محسوب می‌شود.