دو دهه

۲۸خرداد
جمعیت کشتی نسبت به دو دهه گذشته بسیار افت کرده
نایب رئیس فدراسیون کشتی:

جمعیت کشتی نسبت به دو دهه گذشته بسیار افت کرده

حمید سوریان  گفت: آمارهای موجود به ما نشان می دهد که جمعیت کشتی نسبت به دو دهه گذشته بسیار افت کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.