دو دهه برنامه ریزی کردند

۰۶دی
برای فتنه ۸۸ دو دهه برنامه ریزی کردند/حضور فتنه گران در پست های حساس یعنی اخلال در مسیر پیشرفت

برای فتنه ۸۸ دو دهه برنامه ریزی کردند/حضور فتنه گران در پست های حساس یعنی اخلال در مسیر پیشرفت

باقری لنکرانی عضو جبهه پایداری گفت:وقایع سال۸۸، طراحی یک شبه نبوده بلکه پشتوانه آن دو دهه برنامه‌ریزی برای براندازی نظام بود که با فرصت طلبی در وقایع سال ۸۸ سعی کردند آن را عملیاتی کنند.