دو دختر با لباس پسر

۰۵بهمن
سرقت از خودرو‌ها توسط دو دختر ۲۴ ساله

سرقت از خودرو‌ها توسط دو دختر ۲۴ ساله

دو دختر جوان با پوشش لباس پسرانه سوار بر موتور دست به سرقت از خودرو‌ها می‌زدند که در تعقیب و گریز پلیسی دستگیر شدند.