دو خرید جدید استقلال

۱۳مرداد
دو خرید جدید استقلال هنوز نیامده مصدوم شدند!

دو خرید جدید استقلال هنوز نیامده مصدوم شدند!

در حالی که هنوز فصل جدید لیگر برتر آغاز نشده است، دو خرید جدید استقلال که امیدهای زیادی به آنان وجود دارد، مصدوم شدند و در تمرین امروز غایب بودند.