دو حلقه چاه

۲۶مهر
افزودن ۲ حلقه چاه در مدار آبرسانی پیشوا

افزودن ۲ حلقه چاه در مدار آبرسانی پیشوا

مدیر شرکت آب و فاضلاب پیشوا گفت: عملیات حفاری دو حلقه چاه آب آشامیدنی به‌صورت همزمان در شهرستان پیشوا در حال اجراست.