دو جناح سیاسی

۲۳دی
برخی جناح ها فقط برای منافع خود می‌جنگند نه مردم

برخی جناح ها فقط برای منافع خود می‌جنگند نه مردم

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: سیاسیون از مشکلات مردم قافلند و تنها به فکر منافع خودشان هستند و اگر رقابتی هم می‌کنند نه برای جلب رضایت مردم بلکه برای گرفتن پست‌های و موقیت‌های خودشان است در نتیجه مشاهده می‌کنیم که فقر، بیکاری، رکود_تورمی، فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند.