دو تن

۰۲بهمن
پیکر یک شهید دیگر از زیر آوار ساختمان پلاسکو بیرون کشیده شد/تعداد جانباختگان به ۲ تن رسید