دو تابعیتی ها

۰۴اسفند
تمدید مرخصی مهدی هاشمی رو دربایستی نبود/حکم اعدام بابک زنجانی نقض نمی شود/دو تابعیتی ها طبق قانون نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند

تمدید مرخصی مهدی هاشمی رو دربایستی نبود/حکم اعدام بابک زنجانی نقض نمی شود/دو تابعیتی ها طبق قانون نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند

معاون اول قوه قضاییه با رد تغییر حکم اعدام بابک زنجانی گفت: درصورت همکاری وی شاید ارفاقاتی برای او در نظر گرفته شود اما حکم اعدام تغییر نمی کند.