دو برادر عکاس

۳۰دی
تصاویر هوایی هنری‎

تصاویر هوایی هنری‎

تصاویر هوایی زیبا که توسط دو عکاس انگلیسی گرفته شده‌اند، شباهت زیادی به آثار هنری انتزاعی دارند.