دو بازیکن خارجی

۲۰اسفند
خداحافظی دو بازیکن با استقلال؟

خداحافظی دو بازیکن با استقلال؟

هرویه میلیچ و بودروف دو بازیکن استقلال هستند که کشور را ترک کرده‌اند و مشخص نیست دوباره به ایران بازگردند یا نه؟