دو-اسطوره-قاب- تهرانیوز

۱۹دی
دو اسطوره در یک قاب

دو اسطوره در یک قاب

جمشید مشایخی صفحه شخصی اینستاگرامش را با عکسی در کنار علی دایی اسطوره فوتبال ایران بروز رسانی کرد.