دو اتفاق اقتصادی

۰۹اردیبهشت

اشتباه استراتژیک دولت در دو اتفاق اقتصادی

در جامعه شناسی و فلسفه علوم اجتماعی، یک مسئله به‌نام عامل یا فرد و یک مسئله به‌نام ساختار وجود دارد. عده‌ای نگاه فردگرایانه دارند و عده‌ای نیز معتقد به ساختارگرایی هستند. عده‌ای از پایین به بالا نگاه می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز از بالا به پایین. برای تحلیل درست باید به هر دو وجه توجه داشته باشیم.

۱۳اسفند

چه کسانی به دنبال آزادی فتنه‌گران هستند؟ + تصاویر

بررسی و مرور رسانه‌ها و افرادی که مسئله رفع حصر را مطرح کرده‌اند و توجه به نقطه اشتراک آنها نتیجه‌ای به جز این را در اذهان عمومی متبارد نخواهد کرد که منشاء این درخواست و مطالبه در خارج از کشور قرار دارد.