دو آتیشه ترین طرفدار فوتبال +عکس

۳۰فروردین
دو آتیشه ترین طرفدار فوتبال +عکس

دو آتیشه ترین طرفدار فوتبال +عکس

“نلسون پاویوتی” یک مرد ۵۷ ساله برزیلی است که به دو آتیشه ترین طرفدار شهرت پیدا کرده است زیرا ۲۰ سال گذشته زندگی خود را با لباس های تیم ملی گذرانده است.