دوچرخه سواری زنان

۳۰آذر
آیا بانوان ورامینی هم دوچرخه سوار می شوند؟

آیا بانوان ورامینی هم دوچرخه سوار می شوند؟

چندی پیش خبری به نقل از یکی از اعضای شورای شهر ورامین در رسانه های شهرستانی منعکس شد مبنی بر اینکه شورای شهر در نظر دارد تا پارک خانواده را به عنوان پارک بانوان تغییر پیدا کند تا بانوان ورامینی نیز هم از نعمت محل ورزش مخصوص بانوان برخوردار شوند، هم اینکه بانوان ورامینی نیز بتوانند همانند زنان تهرانی در این محل به دوچرخه سواری بپردازند.