دوچرخه سواری بخش فشافویه

۲۵مرداد
سرپرست هیات دوچرخه سواری بخش فشافویه معرفی شد

سرپرست هیات دوچرخه سواری بخش فشافویه معرفی شد

سرپرست هیات دوچرخه سواری بخش فشافویه طی حکمی از سوی رئیس اداره ورزش و جوانان این بخش معرفی شد.