دوچرخه سواران قدس

۰۹فروردین
مقصد دوچرخه‌ سواران قدس کجاست ؟

مقصد دوچرخه‌ سواران قدس کجاست ؟

دوچرخه سواران اعضای باشگاه کوهنوردان شهرستان قدس با هدف حفظ محیط زیست در حال رکاب زنی مسیر ۲۰۰۰ کیلومتری هستند.