دوچرخه‌سواران

۳۱تیر
سرویس نقشه گوگل بیش از گذشته دوچرخه‌سواران را راهنمایی می‌کند

سرویس نقشه گوگل بیش از گذشته دوچرخه‌سواران را راهنمایی می‌کند

گوگل با افزودن قابلیت‌هایی جدید به سرویس نقشه خود خدمات بیشتری را به دوچرخه‌سوران ارائه می‌دهد.