دوپینگ چهار نوجوان وزنه‌بردار

۱۹خرداد

افشاگری‌هایی درباره دوپینگ وزنه‌برداران

ماجرای دوپینگ چهار نوجوان وزنه‌بردار که منجر به جریمه ۱۰۰هزار دلاری فدراسیون شد، با اتهامات پدر یکی از وزنه‌برداران دوپینگی علیه حسین توکلی و سه وزنه‌بردار دیگر و دفاعیات مربی مازندرانی وزنه‌برداران، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.