دوپینگ وزنه‌برداران

۱۹خرداد

افشاگری‌هایی درباره دوپینگ وزنه‌برداران

ماجرای دوپینگ چهار نوجوان وزنه‌بردار که منجر به جریمه ۱۰۰هزار دلاری فدراسیون شد، با اتهامات پدر یکی از وزنه‌برداران دوپینگی علیه حسین توکلی و سه وزنه‌بردار دیگر و دفاعیات مربی مازندرانی وزنه‌برداران، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.