دوپامین

۲۸مرداد
چگونه شاد زندگی کنیم ؟

چگونه شاد زندگی کنیم ؟

تحریک و افزایش ترشح برخی از هورمون ها در بدن سبب افزایش شادی و نشاط در زندگی می شود ، با این هورمون های شادی آور و راه های افزایش آن آشنا شوید.