دور زدن

۲۰مرداد
کدام کشور با دورزدن تحریم‌ها هنوز از ایران نفت می‌خرد؟
اویل پرایس خبرداد؛

کدام کشور با دورزدن تحریم‌ها هنوز از ایران نفت می‌خرد؟

یک رسانه تخصصی نفت در دنیا معتقد است چین بسیار بیش از آن چه اعلام می‌شود، از ایران نفت می‌خرد.