دور زدن تحریم ها

۲۶خرداد
اینستکس نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند

اینستکس نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند

یک کارشناس مسائل بین الملل اینستکس را راه حل مناسبی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران ندانست.