دور-دنیا-۱۵-دقیقه- تهرانیوز

۱۹آذر
دور دنیا در ۱۵ دقیقه

دور دنیا در ۱۵ دقیقه

برنامه «دور دنیا در ۱۵ دقیقه» مخاطبان رادیو صبا را با جاذبه گردشگری جنگل سنگ کاری شده شهر وارنا در کشور بلغارستان آشنا می کند.