دور جدید مذاکرات کارشناسان ارشد تیم مذاکره کننده ایران با 1+5

۲۱دی
دست و پا زدن سناتورهای امریکایی برای تحمیل توافقنامه ای جدید به ایران

دست و پا زدن سناتورهای امریکایی برای تحمیل توافقنامه ای جدید به ایران

در پی شروع دور جدید مذاکرات کارشناسان ارشد تیم مذاکره کننده ایران با ۱+۵ سناتورهای امریکایی با اعمال فشار برای دستیابی به امتیازی به مراتب بهتر از توافقنامه قبلی درصدد پیشنویس طرح تحریم مجدد ایران برآمده اند.