دور جدید مذاکرات ژنو

۲۵آذر
آمریکا درصدد آن است تا ایران را از پیگیری صنعت هسته ‌ای باز دارد/ وعده لغو تحریم‌ ها در حد شعار است/ به درازا کشیده شدن مذاکرات به نفع سگ هار و نجس منطقه است

آمریکا درصدد آن است تا ایران را از پیگیری صنعت هسته ‌ای باز دارد/ وعده لغو تحریم‌ ها در حد شعار است/ به درازا کشیده شدن مذاکرات به نفع سگ هار و نجس منطقه است

کارشناس ارشد مسائل منطقه تاکید کرد: آمریکا در پی آن است تا عملاً ایران را از پیگیری صنعت هسته ‌ای باز دارد و صرفاً وعده لغو تحریم‌ ها را در حد شعار و در جهت نیل به اهداف خود مطرح می کند.