دور جدید مذاکرات ایران و 1+5

۱۰تیر

فضاسازی جدید جان کری علیه ایران

وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ مدعی شد: تهران باید در مذاکرات با شش قدرت جهانی ثابت کند که اهداف هسته‌ای‌اش ماهیت کاملا صلح‌آمیز دارند.