دور جدید تحریم ها

۱۰شهریور
توصیه رهبر انقلاب به مسئولان چه بود

توصیه رهبر انقلاب به مسئولان چه بود

همواره رهبر انقلاب مسئولان را به موضع گیری صریح و قاطع در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی، توصیه کرده اند.