دوربین کنترل سرعت

۳۱تیر
خودروهای پلاک دولتی در ساعات غیراداری متوقف می‌شوند/ جریمه ۲۰۰هزارتومانی برای رانندگانی که قبل از دوربین‌ سرعت کم می‌کنند

خودروهای پلاک دولتی در ساعات غیراداری متوقف می‌شوند/ جریمه ۲۰۰هزارتومانی برای رانندگانی که قبل از دوربین‌ سرعت کم می‌کنند

به گفته سردار مهری رانندگانی که فقط در مواجهه با دوربین سرعت خود را کم می‌کنند، ۲۰۰هزار تومان جریمه می‌شوند.