دوربین پایش

۱۹شهریور
دوربین‌های پایش شهری در پیشوا نصب شد
شهردار پیشوا در گفت‌وگو با «تهران نیوز»:

دوربین‌های پایش شهری در پیشوا نصب شد

شهردار پیشوا از نصب دوربین های پایش شهری در چند نقطه از سطح این شهرستان خبر داد.