دوربین هوشمند

۱۹بهمن
۳۵ بار پارک ناموفق ماشین توسط یک زن در ۸ دقیقه + فیلم

۳۵ بار پارک ناموفق ماشین توسط یک زن در ۸ دقیقه + فیلم

دوربین های هوشمند در خیابان ها و تقاطع ها باعث شده که افکار عمومی با نکات آموزنده و گاهی خنده دار از وضعیت رانندگی آگاه شوند. حتی در شبکه های اجتماعی کانال ها و گروههایی با هدف اطلاع رسانی از بحران رانندگی بی ضابطه و خسارت بار شهروندان به راه بیفتد. در فیلم حاضر صحنه هایی از رانندگی کلافه کننده یک زن را می بینید که طبق گزارشها، طی ۸ دقیقه ۳۵ بار برای پارک کردن خودرو در فضای خالی تلاش می کند.