دوربین های آژانس

۳۱اردیبهشت
تمام دوربین‌های‌ آفلاین آژانس ‌با پذیرش پروتکل الحاقی آنلاین می‌شود‌

تمام دوربین‌های‌ آفلاین آژانس ‌با پذیرش پروتکل الحاقی آنلاین می‌شود‌

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در لوزان تیم مذاکره‌کننده ایران تعهد داد که پروتکل الحاقی را می‌پذیرد، گفت: ‌تمام دوربین‌های‌ افلاین آژانس ‌با پذیرش پروتکل الحاقی آنلاین می‌شود‌.