دوربین نظارتی

۲۰دی
ورود دوربین‌های جدید ترافیکی به پایتخت

ورود دوربین‌های جدید ترافیکی به پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام خبر ورود دوربین‌های جدید نظارت تصویری به پایتخت، در مورد حواشی پل صدر نیز واکنش نشان داد.