دوربین مکانیکی

۲۶خرداد
دوربین مکانیکی یا دوربین الکترونیکی؟

دوربین مکانیکی یا دوربین الکترونیکی؟

از بین دوربین‌های فیلمی، دوربین مکانیکی بهتر است یا دوربین الکترونیکی؟ هر دو مزیت‌ها و معایبی دارند: اولی گران‌تر و لوکس‌تر و دومی ارزان‌تر و کاربردی‌تر.