دوربین مراقبت هوایی RU-۱۷۰

۱۸فروردین
دوربین مراقبت هوایی RU-۱۷۰ ساخت ایران /تصاویر

دوربین مراقبت هوایی RU-۱۷۰ ساخت ایران /تصاویر

دروبین مراقبت هوایی RU-۱۷۰ با قابلیت نصب روی انواع پهپاد، قادر به تصویر بردای در شب و روز و شرایط نامساعد جوی است.