دوربین طرح ترافیک

۱۳اسفند
طرح جدید ترافیک تهران از کی اجرا می شود؟

طرح جدید ترافیک تهران از کی اجرا می شود؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اجرا و تامین زیرساختهای موردنیاز اجرای طرح جدید ترافیک گفت: بیشتر دوربینهای هوشمند نظارتی(بخش خروجی) محدوده طرح ترافیک تهران نصب شده است.