دوربین حرارتی RU-۲۰

۲۸بهمن
ساخت دوربین حرارتی RU-۲۰ در ایران

ساخت دوربین حرارتی RU-۲۰ در ایران

دورین حرارتی RU-۲۰ با قابلیت نصب روی کلاه در کمتر از ۴ ثانیه آماده به کار می‌شود.