دوربین‌

۰۳آبان

پای احمدی‌ نژاد هم به‌ حق‌پخش باز شد

رئیس سابق سازمان لیگ فوتبال گفت: من هم زمانی که رئیس سازمان لیگ بودم اجازه ندادم دوربین‌ها به ورزشگاه بروند، اما از دفتر رئیس جمهور سابق نامه زدند.

۰۱آبان

سرنوشت ۹۰ با راه نیافتن دوربین‌ها به استادیوم

با راه نیافتن دوربین‌های صداوسیما به ورزشگاه‌ها برای ضبط مسابقات فوتبال هفته دوازدهم از لیگ برتر، باید دید برنامه «۹۰» در هفته آینده چه سیاستی را برای پرداختن به مسابقات اتخاذ خواهد کرد.