دوربرگردانهای خیابان اصلی

۲۳دی
طرح ساماندهی دوربرگردان‌های قرچک اجرای می‌شود

طرح ساماندهی دوربرگردان‌های قرچک اجرای می‌شود

سرپرست حمل و نقل ترافیک شهرداری قرچک از اجرای طرح ساماندهی دوربرگردان‌های خیابان اصلی خبر داد.