دوران پسا کرونا

۲۹اردیبهشت
بازگشایی اماکنی همچون استخر‌ها در دوران پسا کرونا شجاعت می‌خواهد

بازگشایی اماکنی همچون استخر‌ها در دوران پسا کرونا شجاعت می‌خواهد

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت :شناگران در سطح آب تنفس تند دارند و یکی از راه‌های انتقال ویروس کرونا، تنفس است. تمرینات شنا بسیار حساس و مهم است. باز کردن اماکنی همچون استخرها شجاعت می‌خواهد.