دوران پسا تحریم

۰۴مرداد
دولت پولهای بلوکه شده را خرج کرده است

دولت پولهای بلوکه شده را خرج کرده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پولهای بلوکه شده ایران هر رقمی باشد اثر تعیین کننده ندارد و دولت یکبار این دلارها را گرفته و خرج کرده است.