دوران پسا انتخابات و خانه نشینی گلادیاتورهای رسانه ای

۰۲مرداد
دوران پسا انتخابات و خانه نشینی گلادیاتورهای رسانه ای

دوران پسا انتخابات و خانه نشینی گلادیاتورهای رسانه ای

هر انتخابات با شکوهی در کشور طبیعتاً آثار، پیامدها و نتایجی را به همراه دارد؛ اما در این میان آسیب دیدن بخش های مرجع کشور، لطمه نسبتاً قابل ملاحظه و بسیار هزینه بری است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت قابل ترمیم نمی باشد.

۱۸مهر
دیوان عدالت اداری با شکایت خبرگزاری فارس مصوبه دولت را لغو کرد

دیوان عدالت اداری با شکایت خبرگزاری فارس مصوبه دولت را لغو کرد

خبرگزاری فارس: در پی شکایت خبرگزاری فارس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را که به موجب آن خبرگزاری‌ها مکلف به درج منابع اخبار شده بودند باطل کرد. به گزارش خبرنگار جامعه فارس، هیئت دولت فروردین امسال با الحاق ماده ۳۸ به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب کرده […]